Медицински университет - Пловдив
Медицински университет – Пловдив

Медицински университет-Пловдив

Кандидатстудентска кампания - 2023г.

тел.: 032/200 701; 032/200 704; е-mail: ksk@mu-plovdiv.bg

COVID-19
Студенти
Академичен състав

Акценти

  • Банер AMIS HIP Course
  • Науика и Младост 2023
  • Промоции
НИД/МСПД
СДО
Прием
Конкурси и процедури

Медицински университет - Пловдив е ...