Изпити

Студенти
Студенти

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ – 2023

Всички кандидатстудентски изпити са присъствени!
Кандидатстудентски изпити за 2023 г.
Прием с финансиране от Държавния бюджет
Специалност Място на обучение ОКС Изпит Изпитна дата
Медицина Пловдив Магистър, редовно обучение Биология и Химия  03.07.2023 г.
Дентална медицина
Фармация
Медицинска сестра Пловдив Бакалавър, редовно обучение Етика  05.07.2023 г.
Акушерка
Лекарски асистент
Управление на здравните грижи Пловдив Бакалавър, редовно обучение Социална медицина и организация на здравеопазването  06.07.2023 г.
Рехабилитатор Пловдив Професионален бакалавър, редовно обучение Етика  05.07.2023 г.
Помощник фармацевт
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
Инспектор по обществено здраве
Инструктор диетично хранене
Медицинска козметика
Зъботехник Пловдив Професионален бакалавър, редовно обучение Етика
Скулптиране
 05.07.2023 г. (Етика)
07.07.2023 г.(Скулптиране)
Прием след придобита ОКС „бакалавър“ или „магистър“
Специалност Място на обучение ОКС Изпит Изпитна дата
Управление на здравните грижи Пловдив Магистър
(2 семестъра, задочно обучение)
писмен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт 24.10.2023 г.
Магистър
(3 семестъра, задочно обучение)
писмен изпит (тест) и устно събеседване по Социална медицина и здравен мениджмънт
Обществено здраве и здравен мениджмънт Магистър
(2 семестъра, задочно обучение)
Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве Магистър
(3 семестъра, задочно обучение)
Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение Магистър
(4 семестъра, задочно обучение)
Фармацевтичен бизнес мениджмънт Магистър
(4 семестъра, задочно обучение)
Медицинска речева и езикова патология Магистър
(4 семестъра, редовно обучение)
прием по документи от 05.06.2023 г. до 28.07.2023 г.