Седмични програми

Лекция по Анатомия, Медицински университет - Пловдив
Лекция по Анатомия, Медицински университет – Пловдив

Възможни са корекции.
За първокурсници – как се разчита седмичната програма?

Медицина – Летен семестър 2022/2023г.

Първи курс:
 • I поток
 • II поток
 • III поток
 • English course
Втори курс:
Трети курс:
 • I поток
 • II поток
 • III поток
 • English course
Четвърти курс:
 • I поток
 • II поток
 • III поток
 • English course
Пети курс:

Дентална медицина – летен семестър 2022/2023г.

Първи курс:
Втори курс:
Трети курс:
Четвърти курс:
Пети курс:

Фармация – зимен семестър 2022-2023 г.

Първи курс:
Втори курс:
Трети курс:
Четвърти курс:
Пети курс:

Медицинска речева и езикова патология (4 семестъра)

зимен семестър на 2022-2023 г. I-ва година, 1 семестър

Факултет по обществено здраве

Медицинска сестра – зимен семестър на 2022-2023 г. г.
Акушерка – зимен семестър на 2022-2023 г.
Лекарски асистент – зимен семестър на 2022-2023 г.
Мениджмънт на медико–социалните дейности и обществено здраве
Управление на здравните грижи – Магистри (Два семестъра) – 2022/23 г.
Управление на здравните грижи – Магистри (Три семестъра) – 2022/23 г.
Управление на здравните грижи – Бакалаври
Здравен мениджмънт (за завършилите в област на ВО „Здравеопазване и спорт“)
Здравен мениджмънт (за завършилите в области на ВО, различни от „Здравеопазване и спорт“)
Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение – 2022/23 г.
Фармацевтичен бизнес мениджмънт

ДЕСО