Анкета за семинара по спешна медицина

Уважаеми колеги, 


Бихме желали да помолим всички Вас, който присъствахте на семинара по спешна медицина, организиран от кръжока по социална медицина в края на месец септември в Пловдив да попълните анкетата, която ще намерите в най-долната част на тази страница. 
Това ще помогне за усъвършенстването на бъдещи подобни инициативи. 
Благодарим Ви предварително!