Анкета на тема „Редки болести“

Уважаеми колеги, студенти по медицина от всички Медицински Университети в България,
Информираме Ви, че в периода 01.04.2013г до 10.04.2013г включително, сред студентите ще бъде проведена анкета на тема „Редки болести“.
Тази анкета цели да проучи информираността на бъдещите млади лекари и мнението им за редките болести, както и проблемите, които стоят пред специалисти и пациенти за тяхното успешно диагностициране.
Това анкетно проучване се осъществява като съвместен проект на Информационен Център за Редки Болести и Лекарства Сираци (ИЦРБЛС) , Асоциацията на Студентите Медици – гр. Пловдив (АСМ-Пловдив) и Асоциацията на Студентите Медици в България (АСМБ).
Молим за активното Ви участие! Вашето мнение е ценно за нас!
тициране и лечение. Резултатите ще бъдат много полезни във връзка с провеждането на Първа Национална Конференция по Редки Болести за Студенти по Медицина, която ще се проведе на 13-14 септември 2013г в гр. Пловдив в хотел „Новотел Пловдив”.