Аудитория Медика – Брой 2

Аудитория Медика – брой 2

 
Ако искате да бъдете част от Аудитория медика със свои стихчета, есета, интервюта, снимки, карикатури, с всичко което Ви е хоби и желаете да споделите с останалите колеги от МУ-Пловдив , свържете се с
Елеонора Христова – eleonora.hristovaa@gmail.com или на e-mail: pressmedica@abv.bg
Очакваме вашите писма!