Становище

Становище

Становище проф. Филипов за ад доцент В. Стефанова