Време е за обмените на АСМ- Пловдив !!!!!

Време е за обмените на АСМ- Пловдив !!!!!

Те са за научен и професионален обмен. За кандидатстване по научен обмен трябва да сте студент по медицина, завършил 1-ви курс, а по професионален обмен – студент по медицина, завършил 2-ри курс!!!

Това са местата за 2013/2014 година.

Професионален обмен:

1. Армения– 2 билатерални
2. Австрия– 1 унилатерален
3. Босна и Херцеговина– 1 билатерален
4. Бразилия (DENEM)- 2 билатерални
5. IFMSA Бразилия– 1 билатерален
6.Канада CMFS– 1 билатерален
7.Каталуния– 4 билатерални- 2 април + 2 октомври
8. Чили– 2 билатерални
9.  Хърватия-4 билатерални  – 2 август + 2 Юли
10.Чехия– 6 билатерални
11. Финландия– 1 билатерален
12. Германия– 1 билатерален + 2 унилатерални – 2 Юли+ 1 Август
13. Гърция– 1 билатерален
14. Унгария– 6 билатерални
15. Индонезия- 1 билатерален
16. Италия– 16 билатерални- 4 Юли + 6 Август+ 2 Септември+ 4 Октомври
17. Япония– 2 билатерални
18. Латвия- 3 билатерални
19. Ливан – 2 билатерални
20. Литва– 1 билатерален
21. Мексико– 4 билатерални
22. Перу– 2 билатерални
23. Полша– 14 билатерални
24. Румъния– 2 билатерални
25. Русия– 8 билатерални
26. Сърбия– 2 билатерални
27. Словакия– 5 билатерални
28. Словения– 1 билатерален
29. Испания– 8 билатерални-  2 Юли + 2 Август + 2 Септември + 2 през други месеци
30. Тайланд– 2 билатерални
31. Холандия– 1 билатерален Август
32. Тунис– 1 билатерален
33. Турция– 8 билатерални
34. Великобритания– 1 билатерален

Научен обмен :

1.      Чехия– 2 билатерални- Август
2.      IFMSA Бразилия– 2 билатерални
3.      Италия– 3 билатерални- 2 Юли + 1 Ноември
4.      Латвия– 1 билатерален
5.      Мексико– 1 билатерален
6.     Перу– 1 билатерален
7.      Полша– 1 билатерален
8.      Португалия– 2 билатерални- Юли + Септември
9.      Русия– 4 билатерални
10.Испания– 1 билатерален
11. Турция– 2 билатерални

Повече информация за изискванията на всяка държава за стажа може да намерете на следните линкове за  професионален обмен , а за научен на 1 и 2

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

1. Задължителни:
1. Попълнено от кандидатстващия заявление за участиебланка
2. Уверение от учебен отдел за  успеха на студента от предходните 2 семестъра/предходната учебна година, а за завършилите – успеха от сесиите през последната година (без държавните изпити);
3. Копие на диплома за завършено средно образование или международен аналог;
4. За пътувалите по обмен на АСМБаучен и професионален) – копие на международния сертификат на IFMSA за стажа;
2. По желание:
1. Копие на дипломи, сертификати и/или служебни бележки за удостоверяване на владеене на чужд език;
2. Копие на научни статии(включително копие на корицата на списанието), сертификати за участие в конгреси, научни сесии, други научни форуми и дипломи през изминалите две години (запериода октомври 2010октомври 2012)
3. Карта за участие в кампаниите към комитетите SCORA,SCOPH,SCOME, SCORP,SCOPE, SCORE за изминалата 20112012 година в Асоциация на студентите медици- Пловдив

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ  НА ДОКУМЕНТИТЕ  18  НОЕМВРИ  2012 ГОДИНА!!!!!!

 
Повече информация:  Борислав Дренски професионален обмен и Йордан Калчев –научен обмен.