Европейски Студентски Медицински Конгрес по Редки болести и лекарства сираци EMSCon: Rare Diseases and orphan drugs и Генерална асамблея на Европейската социация на студентите по медицина

Тази есен за старт на академичната година  Асоциацията на студентите медици – Пловдив и Медицински Университет – Пловдив с подкрепата на Община Пловдив ще имат честта да са домакини на първия Европейски Студентски Медицински Конгрес по Редки болести илекарства сираци (EMSCon: Rare Diseases and orphan drugs) – 6-8 септември 2014г. и 24та Генерална асамблея на Европейската асоциация на студентите по медицина (EMSA) – 9-13 септември 2014. Това са събития, които всяка година събират около 300 студента по медицина от цяла Европа, една страхотна платформа, предоставяща възможността на студентите-медици да обменят опит с колеги от всички европейски държави.

Конгресът има за цел да подобри компетентността на бъдещите лекари в областта на редките заболявания. В рамките на събитието ще се разглеждат проблемите, свързани с профилактиката, диагностиката, лечението и мониторинга на редките болести, които са предизвикателство за лекарската практика и здравната система. На тази платформа студентите ще обменят информация по проблема и как се подхожда към него в различните европейски държави. Заедно с помощта на специалисти в областта ще работят и за един по-разширен медицински поглед на бъдещите лекари.
Генералната асамблея е върховният орган на Европейската асоциация на студентите по медицина (EMSA) и в рамките на 4 дни ще се провеждат пленарни сесии, относно политиката и развитието на асоциацията. Наред с това ще се състоят обучения, свързани с медицинско образование, обществено здраве, медицинска наука, европейска интеграция, медицинска етика и култура. Немалка част от Генералната асамблея са и неформалните обучения по ‘soft skills’, свързани с подобряване на работата в екип, креативност, времево плануване и др.
Домакниството на тези две събития дава възможността на студентите по медицина в Пловдив да докажат своята конкурентноспособност и да допринесат за утвърждаването на гр. Пловдив като достоен научен и културен център.  

За заявяване на участие вече стартира и интернет страницата на събитието: www.emsaga2014.eu , където можете да намерите повече информация.