ЕРАЗЪМ селекцияНа вниманието на всички факултети: МФ, ФДМ, ФФ, ФОЗ и Медицински колеж

Катедри при Медицински университет – Пловдив

Открива се процедура по селекция за втория семестър на учебната година 2012/2013 за следните мобилности по програма Еразъм за обучаващи се:
1. С цел обучение за студенти, докторанти и специализанти
2. С цел практика за студенти, докторанти и специализанти
Документи за кандидатстване и условия за участие:
1.Молба ( по образец ) до Заместник Ректора по Международно сътрудничество и проектна дейност проф. д-р Мариана Мурджева, дм, в която се посочва успеха от миналата учебна година Допускат се кандидати с общ успех над много добър (4.50). В молбата се посочват три Университета за кандидатстване (може в различни държави).
2.Академична справка (от учебен отдел на съответния деканат)
3 Документ за владеене на чужд език
Документите се подават в Деловодството на МУ-Пловдив в Ректората до 16.00 часа на 12 ноември 2012 г.
Селекцията ще се проведе под формата на събеседване с Комисия на 14 ноември от 14.00 часа в Заседателната зала на Ректората по график : от 14 ч. за МФ и ФДМ и от 15 ч. за ФФ, ФОЗ и МК.

Молбата за кандидатстване и държавите, може да намерите тук !