ЗАЕДНО СРЕЩУ ДИАБЕТАПрез 2006 година, общото събрание на ООН приема специална Резолюция и обявява 14 ноември за Световен ден за борба с диабета. Всяка година на тази дата Българското дружество по ендокринология и всички Университетски ендокринологичи центрове в страната подготвят и реализират редица дейности за подпомагане на хората в лечението на това значимо социално заболяване, чието разпространение се превръща в пандемия и влошава здравето и качеството на живот на милиони хора и техните семейства. Денят и последващите седмици от месец ноември са под набюдението на Международната диабетна асоциация.
И тази година Асоциацията на студентите медици със съдействието на МУ – Пловдив и Секция/Клиника по Ендокринология при УМБАЛ «Св. Георги», ще отбележи Световният ден на диабета  с редица прояви.  На 14 ноември от 16.30 часа в 5та аудитория на Аудиторния комплекс на Медицински университет – Пловдив ще се срещнат  специалисти ендокринолози със студенти.  Публична лекция на тема  «Заедно срещу диабета» пред тях ще изнесе проф. Мария Орбецова. Студентите ще попълнят анкета за оценка на риск от развитие на метаболитен синдром и захарен диабет. На 16.11.2013 г. от 8 до 10 часав Аудиторния комплекс ще бъде извършен безплатен масов скрининг за захарен диабет с измерване на кръвна захар при студентите от висшето учебно заведение. Тези, при които се открият нарушения, ще бъдат поканени за консултации и насоки в Секция/Клиника по Ендокринология през следващата седмица  «на отворените врати» от 18 до 22 ноември 2013 г.
Очакваме Ви !