Здравословен начин на живот

 Асоциация на студенти медици – гр. Пловдив , Сдружение на младите психолози в България „4-ти Април“ – клон Пловдив и МИКЦ – Пловдив област,организират образователна инициатива под наслов: ,, Здравословен начин на живот ‘’ .
Кампанията е насочена към ученици от 9 клас и студенти от Пловдивските университети като целта е да се повиши здравната култура на младежите , как те могат да подобрят  начина си на живот –хранене , физическа активност, спорт, по-малко вредни навици .
Събитието ще протече под формата на лекция, водена от студенти по медицина, с включени ролеви игри и награди за активните участници .
В Медицински университет Пловдив на 15.05.2013 г. от 15.30 ч. в I аудитория на Аудиторен комплекс ще се проведе Лекцията за ученици 9 клас .
В Пловдивски университет  ‘’ Паисий Хилендарски” на 22.05.2013 г. от 16.00ч. ще се проведе Лекцията за студентите на гр.Пловдив.

Заповядайте !

Очакват Ви много изненади!!!