Кампания Обществено Здраве

 

На 29 март (петък) от 15.30 часа в Мол Пловдив,  ще се проведе кампания на Асоциацията на Студентите Медици град Пловдив(АСМ-Пловдив) и Катедра Патофизиология – Медицински Университет – Пловдив.

С Кампания „Обществено здраве“, има за цел, превенция на жителите на гр.Пловдив към някои от Социално значими заболявания по Света  и у нас:
 – Високо Кръвно Налягане
 – Затлъстяване
 – Белодробни болести
Както ще информираме обществеността за  едно от сериозните заболявания от групата на т. нар. нарушения на дишането по време на сън – Синдромът на обструктивна сънна апнея.

Множество медицински изследвания доказват, че липсата на добър сън е причина за високо кръвно налягане, затлъстяване, диабет, белодробни болести.

 Среща се при 4% от мъжете и 2% от жените в средна възраст. Характеризира се с повтарящи се и продължаващи повече от 10 секунди прекъсвания (апнеи) или намалявания (хипопнеи) на дихателния поток.
Синдромът на сънната апнея е опасен, тъй като може да доведе до развитие на трайна артериална и белодробна хипертензия, нарушения на сърдечния ритъм и сърдечна недостатъчност.
Той увеличава риска от инфаркт на миокарда, нарушения на мозъчното кръвообращение и внезапна сърдечна смърт по време на сън.
На посетителите на Мол Пловдив ще им бъде измерено кръвното налягане, BMI, тегло, спирометрия и ще попълват кратки анкетни форми за тяхното физическо състояние и др.
Всеки член на АСМ – Пловдив може да се включи в кампанията като заяви участие на [email protected] до 19.00 часа на 28.03.2013.
Очакваме Ви!!!