Контрацепция – различните начини да се предпазим от нежелана бременност

Нежеланата бременност е един от най-големите проблеми на съвременното общество. Броят на изоставените деца и на абортите постоянно нараства, тъй като партньорите не взимат никакви мерки за контрацепция. В резултат започват проблемите.
Методите за контрацепция са много и  всеки един от тях има своите предимства и недостатъци, които трябва да се съобразят с индивидуалните характеристики на организма и да се прилагат след консултацията със специалист.

Заповядайте на 7-ми ноември от 16:00 часа във 7ма аудитория на Медицински университет- Пловдив, за да придобиете по-широка представа за различните начини за предпазване от нежелана бременност.