Научи повече, спаси живот!

 
Във връзка със Световния ден за борба със ХИВ/СПИН на 29.11.2012 в 1ва аудитория на Аудиторния комплекс на МУ Пловдив от 16 часа ще се проведе лекция по темата от проф. Радка Аргирова – вирусолог, организирана от АСМ-Пловдив съвместно с Асоциацията по семейно планиране и сексуално здраве.
Броят на заразените с ХИВ/СПИН нараства всяка година. Ваксина срещу вируса няма. Това, което можем да направим, за да спрем тази тенденция е да се информираме повече относно риска от заразяване и като медицински специалисти да работим в тази насока в бъдеще. Заразени със ХИВ/СПИН са подложени на дискриминация именно поради неинформираността на хората, относно начините на предаване. Нека да намалим стигмата от страна на медицинския персонал и обществото, като научим повече.

Научи повече, спаси живот!