Национална генерална асамблея на АСМБ

От 20.03 до 22.03.2015 на тереторията на Медицински университет Пловдив ще се проведат Пролетната национална среща и Общото събрание на Асоциация на студентите медици в България.

Пролетната национална среща е една от двете, които се провеждат ежегодно, и предоставят на стедентите по медицина от цяла България уникалната възможност да се запознаят и да обменят опит помежду си, заедно да развиват своите идеи и бъдещи проекти.

Един от основните компоненти на всяка национална среща е работата по комитети. Това са Комитетите по научен и професионален обмен, по медицинско образование, по човешки права и мир, по репродуктивно здраве и СПИН и по обществено здраве.

В рамките на пролетната среща по традиция се провежда и Общото събрание с изборите на нов управителен съвет за мандатната 2015/2016 година.

Ако искате да се запознаете със свои колеги от цяла България и да научите повече за дейността на Асоциацията, ела този уикенд в Аудиторен комплекс на МУ Пловдив.

Очакваме Ви!!!