Национална среща АСМБ – пролет 2012 год


На 30, 31 март и 1 април в Пловдив ще се проведе Национална среща на АСМБ! Тази среща се провежда два пъти годишно – пролет и есен.
За пролет 2012 год., ние от АСМ- Пловдив ще бъдем домакини. Ще присъстват колеги от МУ-Плевен, СУ-Медицински факултет , Тракийски Университет Стара Загора и МУ-София.
Ако дойдеш на Националната среща:ще се запознаеш с много колеги от страната, ще науч
иш много за дейността на АСМБ, ще участваш в забавни и интересни тренинги, ще работиш и обменяш опит в комитетите – комитет по медицинско образование, по репродуктивно здраве и СПИН, по обществено здраве, по човешки права и мир, комитети по професионален и научен обмен, връзки с обществеността и президентски комитет.
Ако имаш желание да разбереш какво е АСМБ, какво правят и как работят комитетите, да споделиш своите идеи или просто искаш да си във весела и приятелска среда в последния уикенд на месец март, бъди един от делегатите и посети Древен Пловдив.