Нов Управителен и Контролен Съвет на АСМ-Пловдив

След  проведеното Общо събрание на Асоциация на студентите-медици – гр. Пловдив на 31 май 2015г. бе избран нов Управителен съвет в  следния състав:


1. Председател – Иван Атанасов 
2. Зам. председател по вътрешните дейности – Гина Стойкова
3. Зам. председател по външните дейности – Венелина Дудулова
4. Отговорник по професионален обмен – Галита Дечева
5. Отговорник по обществено здраве – Александра Лазарова
6. Отговорник по репродуктивно здраве и СПИН – Теодора Иванова

Контролен съвет е в следния състав: Зорница Димова, Ваня Иванова, Гергана Ленгерова, Нели Радева, Борислав Дренски
От името на УС на АСМ-Пловдив искам да пожелая на всички спорна и успешна работа!