Нов управителен съвет на АСМ-Пловдив

На 12.01.2011 год. на общото събрание на АСМ-Пловдив беше избран нов управителен и контролен съвет в състав:

Председател: Атанас Банчев
Зам. Председател: Димо Митев
Зам. Председател: Красимира Бербенлиева 
Секретар: Лилия Попова
PR: Десислава Димитрова
Отг. Обществено здраве: Яна Янева – Николова
Отг. Медицинско образование: Симеон Йорданов
Отг. Репродуктивно здраве: Александрина Топалова
Отг. Професионален обмен: Елеонора Христoва
Отг. Научен обмен: Йордан Калчев
Отг. Човешки права и мир: Людмил Симеонов
Контролен съвет:
Петър Хрисчев
Петър Кaнeв
Ани Кодинова
Да си пожелаем успех! 
И нека поздравим бившия Управителен съвет – Елина Белева, Дарко Аризанкоски, Мартин Пете, Емил Харалампиев, Ралица Йорданова и да им благодарим за страхотната подкрепа и опит който са ни предали и указали! Страхотни сте!!!