Нов Управителен съвет на АСМ-Пловдив

 След Общо събрание, проведено на 19.05.2013 год. в Медицински университет – гр. Пловдив, беше избран нов Управителен съвет на АСМ-Пловдив в състав :1. Борислав Дренски– председател, 0897305569

2. Зорница Димова – зам. председател по външните дейности-0886817433

3. Николай Николов– зам. председател по вътрешните дейности-0899746745

4. Мариета Мечкарова– секретар – 0899184669

5. Светла Стефанова– отговорник по връзки с обществеността, 0886011448

6. Гергана Ленгерова– отговорник по обществено здраве, 0898546450

7. Андреана Ангелова– отговорник по професионален обмен, 0897764494

8. Елизар Цветков– отговорник по научен обмен, 0890545577

9. Боряна Чафадарова – отговорник по репродуктивно здраве и СПИН – 0878847235

10. Лазар Шипчанов– отговорник по човешки права и мир-0887329369