Обмени 2014/2015 – подаване на документи

Колеги, датите за прием на документи по програмите на АСМБ са 22.10.2013г в 5та аудитория от 17:30 часа и 24.10.2013г. в 5та аудитория от 16:30 часа.

За кандидатстване изтеги оттук:
1. Формуляр за участие

2.  Индивидуална карта за участие в кампании – Ако си участвал в кампании и семинари на АСМ  – Пловдив, разпечатай своите 5 карти и ела на срещите, за да ги попълни и завери съответният локален отговорник!

3. А оттук можете да свалите и критериите за участие в класирането

Очакваме Ви!

Андреана Ангелова – отговорник по професионален обмен
Елизар Цветков – отговорник по научен обмен