Обменно Време 2

 На този линк ще намерите бланката, която е един от задължителните документи при кандидатстване по програмите за професионален и научен обмен.
Бланка-Обмени