Общо събрание на АСМ – Пловдив 2014

Уважаеми колеги и членове на АСМ-Пловдив,

С удоволствие Ви уведомявам, че на 25.05.2014 от 11:00ч. във втора (2) аудитория на Медицински университет – Пловдив ще се проведе Отчетно-изборно събрание на асоциацията. На него ще бъдат избрани нов председател, заместник – председатели, както и нов управителен и контролен съвет.

След невероятния и успешен мандат на това ръководство е време за промяна. 
Ако искате да сте част от нея, може да подавате вашите кандидатури на следния имейл адрес: [email protected]
Всяка кандидатура трябва да съдържа:

1. информация за вас;
2. опит в дейността на АСМ-Пловдив;
3. мотивация за заемането на съответната позиция;

Ето и позициите, за които може да кандидатствате:

– Председател
– Заместник – председател по вътрешни дейности
– Заместрник – председател по външни дейности
– Секретар
– Отговорник връзки с обществеността
– Локален отговорник по медицинско образование
– Локален отговорник по обществено здраве
– Локален отговорник по човешки права и мир
– Локален отговорник по репродуктивно здраве и СПИН
– Локален отговорник по професионален обмен
– Локален отговорник по научен обмен

– Контролен съвет на АСМ – Пловдив.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ: 23.05.2014г.