Ориентиране в университета

Знаем, че е трудно да намерите пътя към някои от катедрите в МУ-Пловдив. 
Ето защо днес Ви предлагаме схема на хирургичния блок на УМБАЛ „Св. Георги“ на 
бул. „Пещерско шосе“ 66. Надяваме се да Ви е от полза!!!