Световният ден на спирометрията 2012 в гр. Пловдив

На 27 юни, сряда, от 10 часа, на Централния площад в гр. Пловдив (до Военния клуб) ще се проведе официално откриване на Световния ден на спирометрията 2012 г. Събитието се провежда под патронажа на Председателя на Комисия по здравеопазването към 41-во НС – д-р Даниела Дариткова, по инициатива на Българското дружество по белодробни болести и в партньорство с община Пловдив, Медицински университет – Пловдив, Асоциацията на българите, боледуващи от астма, Асоциацията на студентите медици и Националния Алианс на хора с редки болести.
Основна цел на събитието е да повиши информираността на широката общественост и вниманието на хората да бъде фокусирано върху белодробните болести като едни от най-социално-значимите заболявания в България.
Световният ден на спирометрията в гр. Пловдив ще бъде открит от известните групи „101 каба гайди“ и „100 каба гайди“ и последван от измервания на дишането /спирометрии/, които ще се провеждат през целия ден в  градинката „Седмото тепе”. Допълнителна атракция за жителите на града ще бъде огромният балон с обем от 2300м3.
Участие в събитието ще вземат:
·         Д-р Даниела Дариткова, председател на Комисия по здравеопазването към 41-во Народно събрание
·         Инж. Иван Тотев, кмет на община Пловдив
·         Проф. Стефан Костянев, Ректор на Медицински университет – Пловдив
·         Доц. Владимир Ходжев, член на УС на Българското дружество по белодробни болести
·         Диана Хаджиангелова, председател на Асоциация на българите боледуващи от астма

Болестите на белите дробове заемат първо място в общата заболеваемост и са сред водещите причини за смърт. Прогнозите на Световната здравна организация са за значително нарастване на честотата им и, че в близко бъдеще те ще бъдат все по-важен медицински, социален и финансов проблем. В това число попадат и астмата, и Хроничната Обструктивна Белодробна Болест (ХОББ). Пушенето, липсата на физическа активност, лошият режим на хранене и алкохолът са четирите основни фактора допринасящи за по-голямата част от хронични увреждания и смъртни случаи в Европа.