СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА СЕЗОН 2012-2013

1.Всеки от подалите документи за обменните програми, които не са били класирани, и искат да участват във второ класиране , да заяват на нашия e-mail :[email protected] своите желания от 1 до 5 с трите си имена, фак № до 17.01.2012 год.
2.Студент/ка от МУ Пловдив, кой/ято не е кандидатствал/а за първо класиране, но желае да участва на второ, може да участва като заяви желанието си за участие на е-mail-а ни: [email protected], до 17.01.2012. Дата за подаване на документите ще бъде обявена по-късно. Всички документи, необходими за класирането се подават лично в хартиен формат

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

1. Задължителни:
1. Попълнено от кандидатстващия заявление за участие-бланката http://dox.bg/files/dw?a=ee48ec3b6b
 2.Копие на студетска книжка или уверение от учебен отдел за успеха на студента от предходните 2 семестъра/предходната учебна година, а за завършилите – успеха от сесиите през последната година (без държавните изпити);
3. Копие на диплома за завършено средно образование или международен аналог;
4. За пътувалите по обмен на АСМБ(научен и професионален) – копие на международния сертификат на IFMSA за стажа;
2. По желание:
1. Копие на дипломи, сертификати и/или служебни бележки за удостоверяване на владеене на чужд език;
2. Копие на научни статии(включително копие на корицата на списанието), сертификати за участие в конгреси, научни сесии, други научни форуми и дипломи през изминалите две години (за периода октомври 2009-октомври 2011)
3. Копие на сертификати и служебни бележки за участие в кампании на АСМБ и/или удостоверяващи, че студентът е активен член на асоциацията (за изминалата учебна – 2010-2011 година)
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБМЕН

 • Армения 1
 • Босна и Херцеговина 2
 • Бразилия  1
 • Италия Август 1
 • Полша 1
 • Сърбия 2
 • Холандия 1


 • НАУЧЕН ОБМЕН
 • Иран 1
 • Литва 1
 • Турция 1
 • Чили 1
 • Унгария 1
 • Япония 1