Седмична среща на АСМ – Сряда 16.00 – 3та Аудитория