Студент на годината

Националното представителство на студентските съвети в Република България организира уникален по рода си конкурс “Студент на годината”.Основната идея е всяка година да бъдат отличавани най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРС
Националният приз “Студент на годината” има важна и основна цел да подпомогне процеса за повишаване качеството на Висшето образование чрез:
1. Придобиване на допълнителни знания чрез участие на студентите в извънаудиторни занимания, научно-изследователски проекти и международни конкурси;
2. Реализиране на придобитите знания и трамплин за кариерното им развитие;
3. Популяризиране на постиженията им сред цялото българско общество,включително работодателите, често поставени пред труден избор;
4. Ускорено приобщаване на чуждестранните студенти в България;
5. Основополагане на европейското мислене сред младото поколение;
6. Поставяне на образованието на по-горно стъпало в йерархията на обществените интереси;
7. Трайно повишаване уважението и самоуважението на преподавателите към продукта на висшите училища и към самите себе си;
8. Популяризиране на студентското самоуправление в Република България.

За повече информация тук или от Студентски съвет към МУ-Пловдив