Тримесечен пробен достъп до списания на Bentham Science

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви информираме, че до 31 декември 2016 г. преподаватели, докторанти, студенти и специализанти от МУ – Пловдив имат възможността да ползват безплатно списания от колекцията на Bentham Science.

Пробният достъп обхваща публикуваното съдържание в периода 2000-2016 г. и включва над 30 списания в следните области: аналитична химия, органична химия, биохимия, биоинформатика, биотехнологии, лекарствена терапия, фармакология, имунология и др.

Списанията са достъпни от университеската мрежа на адрес http://www.eurekaselect.com/ и чрез предлаганата от БИЦ услуга за отдалечен достъп.

Допълнителна информация може да бъде получена в Библиотечно-информационния център.