Управителен съвет на АСМ-Пловдив

 На 28.04.2012, беше избран нов управителен съвет на АСМ-Пловдив в състав :

Председател: Елеонора Христова
[email protected] ;0883606750; 0886018787
Зам. Председател: Александрина Топалова
aleksa_t@abv.bg;0883368568
Зам. Председател: Людмил Симеонов
Секретар: Симеон Йорданов
s.yordanov90@gmail.com; 0887 103 151;
Отг. Обществено здраве: Мариета Мечкарова
Отг. Медицинско образование: Петър Канев
[email protected] ; 0899283198;0883585743
Отг. Репродуктивно здраве: Зорница Димова
 [email protected]; 0886817433
Отг. Професионален обмен: Борислав Дренски
[email protected] ; 0897305569
Отг. Научен обмен: Йордан Калчев
dancho777@gmail.com;0898431919
Отг. Човешки права и мир: Николай Николов