Хъркане? Спиране на дишането по време на сън? Има ли решение?

На 17 март от 10.00 часа на Центъра до Общината, ще се проведе кампания на АСМ-Пловдив с Катедра Патофизиология към МУ Пловдив по случай световния ден на Съня.
Множество медицински изследвания доказват, че липсата на добър сън е причина за високо кръвно налягане, затлъстяване, диабет, белодробни болести.
Едно от сериозните заболявания от групата на т.нар. нарушения на дишането по време на сън е Синдромът на обструктивна сънна апнея.
Среща се при 4% от мъжете и 2% от жените в средна възраст. Характеризира се с повтарящи се и продължаващи повече от 10 секунди прекъсвания (апнеи) или намалявания (хипопнеи) на дихателния поток.
Синдромът на сънната апнея е опасен, тъй като може да доведе до развитие на трайна артериална и белодробна хипертензия, нарушения на сърдечния ритъм и сърдечна недостатъчност.
Той увеличава риска от инфаркт на миокарда, нарушения на мозъчното кръвообращение и внезапна сърдечна смърт по време на сън.
За да отбележим Деня на съня, ние ще осъществим кампания- проект, чрез която ще информираме обществеността за това значимо заболяване чрез кратък въпросник и изследване на пациента – измерване на кръвно налягане, BMI и др.
Всеки от членовете на АСМ- Пловдив може да участва в Кампанията – необходимо е само да пише на органазаторите до четвъртък вечер или да посети срещата на АСМ-Пловдив на 16 март от 16.00 часа в 3та Аудитория от Аудиторния Комплекс, на която ще получи по-подробна информация и ще заяви своето участие.