Чисти Ръце

По случай Световният ден на Чистите Ръце на 17.10.2012г (сряда) във 2ра аудитория на аудиторния комплекс на МУ -Пловдив, ще се проведе лекция организирана от Нас (АСМ-Пловдив) и Катедрата по епидемиология.

  • Всеки студент по медицина знае, че не ни осигуряват ръкавици и личната хигиена е много важна както за собственото ни здраве, така и за пациентите.
  • Факт е и, че над 1,5 млн. деца по света умират заради заболявания предавани чрез ръцете.
  • В забързаното ежедневие, ние често забравяме да спазваме и най-елементарните хигиенни норми- да измием ръцете си.
  • Понякога ключът към нашето здраве се крие в краткотрайните и обикновени ежедневни грижи.

Ако желаете да научите някои интересни факти по въпроса, сте добре дошли на Нашата лекция.