1 декември – Световният ден за борба със СПИН

Уважаеми колеги,

Световният ден за борба със СПИН ежегодно се отбелязва на 1 декември и е посветен на повишаване осведомеността в обществото за СПИН-пандемията, причинена от човешкия имунодефицитен вирус – HIV. Организации по света обикновено отбелязват този ден с различни мероприятия, свързани с болестта, контрола и превенцията ѝ.

Вече 40 години епидемията продължава да бъде основен здравен, социален и икономически проблем и една от причините за висока смъртност в световен мащаб. От нейното начало досега са били инфектирани около 84.2 млн. души и са починали близо 40.1 млн. Към момента глобално 38.4 млн. души живеят с HIV инфекция, като броят на новозаразените годишно е около 1.5 млн., а починалите от болести, свързани със СПИН, за 2021 г. са около 650 000. Счита се, че близо 16% от вирусоносителите не знаят, че са заразени, което е тревожен факт, тъй като тези лица могат да разпространяват вируса. Тенденция в цяла Европа и у нас е, че пациентите застаряват – напр. най-възрастният български пациент е на 81 г. В последните 2 години пандемията от COVID-19 доведе до известно забавяне на пандемията от СПИН, но същевременно създаде и известни трудности, свързани с предоставянето на здравни грижи на хората с HIV инфекция.

През миналата година Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2021-2025 г., която съдържа мерки, надграждащи постигнатите досега резултати в борбата с ХИВ в страната. Дейностите, предвидени за изпълнение по Националната програма са: осигуряване на ранна диагностика, лечение и мониториране на терапията на случаите на ХИВ и СПИ (сексуално предавани инфекции), извършване на превантивни дейности сред рисковите групи и др.

Сред целите на Национална програма са: намаляване със 75 % на новите случаи на ХИВ инфекция; елиминиране на предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено; достигане през 2025 г. до 95 % от бременните жени с изследване за ХИВ и др.

СЗО препоръчва за хората с ХИВ/СПИН да бъде осигурявана антиретровирусна (АРВ) терапия веднага след диагностицирането и доживот. При редовен прием на АРВ терапия хората с ХИВ/СПИН могат да имат продължителност на живота сходна с тази на незаразените, могат да създават семейства и да имат деца. Рискът от предаване на инфекцията от майка на новородено намалява съществено, ако вирусът е открит навреме, майката провежда антиретровирусна терапия, раждането става по оперативен път и се избягва кърменето.

У нас около 1900 пациенти с ХИВ и СПИН се проследяват и лекуват в 5-те специализирани центъра към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Ст. Загора. Ежегодно се откриват над 200 нови случая. 85% от пациентите у нас са мъже, като повечето са в най-рисковата група на хомо- и бисексуалните мъже. За повечето пациенти са осигурени няколко вида еднотаблетни препарати, което специалистите определят като голям напредък в лечението на HIV инфекцията, улесняващ придържането към терапевтичния режим. С решение на МЗ е осигурен едномесечен резерв с необходимите медикаменти, за да не се получава прекъсване на лечението на нито един пациент.

Лабораторията по Вирусология на УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив участва в първия скриниращ етап на диагностиката на ХИВ, а в Лабораториите по Клинична имунология и Микробиология се осъществява проследяване на имунния статус на болните на АРВ терапия, респективно – диагностициране на инфекциозните усложнения на СПИН.

Катедрата по Микробиология и Имунология на МУ-Пловдив извършва обучение по проблемите на ХИВ и СПИН на студенти-магистри и бакалаври, а също така и на специализанти и докторанти.

По данни на Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св. Георги“-ЕАД, Пловдив, в Сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН са регистрирани за терапия 318 пациенти, сред тях и 3 деца. През 2022 г. в клиниката се констатира, че броят на HIV-серопозитивните е значително нараснал в сравнение с предходните години. Около 50-60% от пациентите са употребяващи инжекционно наркотици, а около 40% – хомосексуални мъже. Проследяват се и 8 новородени от HIV-позитивни майки, като в 7 от случаите, в които майките са провеждали стриктно АРВ терапия по време на бременността, бебетата са останали незаразени. Сред всички HIV пациенти са много чести случаите на туберкулоза и коинфекциите с хепатит С вируса.

На 1 декември нека отново се фокусираме върху факта, че медицинската общност е призвана да участва активно и отговорно в разпространение на знания за HIV/СПИН, в диагностиката, лечението, превенцията и ограничаване на заболяването, както и да бъде съпричастна към проблемите на хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

1.12.2022 г.
Проф. д-р Мариана Мурджева ,дм, мзм
Доц. д-р Мария Атанасова, дм
Катедра по Медицинска микробиология и имунология „Проф. Д-р Елисей Янев“ Медицински Университет-Пловдив; Лаборатории по Микробиология, Имунология и Вирусология при УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив