1 godina muzej na medicinata 2020

1 година от създаването на Музея на медицината в МУ - Пловдив