1-ви декември – Международен ден за борба със СПИН

Първи декември - Международен ден за борба със СПИН
Първи декември – Международен ден за борба със СПИН

Лаборатории по Вирусология, УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив

Уважаеми колеги,

Анти-СПИН кампанията има за цел да държи будно съзнанието ни за присъствието на това заболяване в обществото и непрекъснато да повишава информираността за болестта. Тя е насочена към ограничаване на ХИВ-инфекцията чрез:

 1. повишаване знанията за болестта;
 2. ранна диагностика на HIV-носителството и внимание за откриване клиничните прояви на СПИН;
 3. достъп до безплатната HAART терапия и проследяване на ефекта й;
 4. подобряване качеството на живота на инфектираните и болните.

По данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН” при МЗ отначалото на 2016г. в страната:

 1. са установени нови 116 от общо изследвани 173150 души;
 2. от новорегистрираните, както и в предните 2 години, 90% са инфектирани по сексуален път;
 3. при 35% е установен хетеросексуален контакт, при 53% – хомо/бисексуален; 11% са се заразили чрез инжекционна употреба на наркотици;
 4. запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е 4 пъти по-голям от броя на жените;
 5. близо 30% от новите случаи през 2016г. с ХИВ-инфекция са под 29г.;
 6. официално регистрираните лица, заразени с ХИВ, са 2383

Географското положение на България поставя страната на кръстопътя на две епидемии от ХИВ/СПИН – от една страна епидемията в Западна и Централна Европа (основен път на предаване – сексуални контакти между мъже) с приблизително 900 000 лица, живеещи с ХИВ и от друга – в Източна Европа и Централна Азия с около 1,4 милиона лица, живеещи с ХИВ и заразени главно чрез инжекционна употреба на наркотици (UNAIDS Report on the global AIDS epidemic 2012 г.).

В периода 2004–2015 г. с изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, в страната са въведени превантивни услуги сред най-уязвимите за ХИВ групи чрез изграждане на ниско-прагови центрове и мрежи от обучени екипи на НПО. Проведени са интервенции с цел недопускане преминаване на епидемията от уязвимите групи към общото население.

В ход е проект на МЗ за нова Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН в Република България 2016-2020 г.

Ключови показатели за достигане до 2020г. са „90-90-90”:

 1. 90% от хората, заразени с ХИВ, да са наясно със своя ХИВ статус;
 2. 90% от тях да приемат антиретровирусно лечение;
 3. 90% от тези, които са на лечение, да бъдат с неоткриваем вирусен товар.

Други цели са намаляване на годишния брой на новите случаи на ХИВ инфекция с над 75% и постигане на нулева дискриминация.

Лабораториите по Микробиология, Имунология и Вирусология на УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив участват в:

 1. първия скриниращ етап на диагностиката на ХИВ;
 2. имунологичното проследяване на ХИВ/СПИН болните на терапия;
 3. диагностициране на инфекциозните усложнения на заболяването.

Катедрата по Микробиология и Имунология извършва в рамките на утвърдените програми обучение по проблемите на ХИВ и СПИН на студенти-магистри (медици, дентални медици, фармацевти) и бакалаври, специализанти и докторанти.

В Сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН при Инфекциозна клиника от разкриването му през 2006г. до сега са регистрирани за лечение над 600 души, а в момента се лекуват и проследяват над 170 души с ХИВ от региона. Около 90% от тях са от ромската общност, главно употребяващи инжекционно наркотици. Месечно лечението на 1 пациент е между 900 и 2000лв.

Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и качеството на живот.

На 1-ви декември напомняме, че трябва да продължаваме да участваме активно и отговорно в информираността, диагностиката, лечението и ограничаване на разпространението на инфекцията, както и да бъдем съпричастни към проблемите на хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Р-л К-ра Микробиология и Имунология
МУ – Пловдив

Д-р Мария Атанасова, дм
Н-к на Лаборатории по Вирусология
УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив