1-ви декември – Международeн ден за борба със СПИН

Уважаеми колеги,

1-ви декември е Международният ден за борба със СПИН. Тази година той е под надслов „Глобална солидарност, гъвкави услуги“. 38 млн. души по света живеят с ХИВ-вируса, новоинфектираните през 2019 г. са 1.9 млн., а смъртните случаи са 690 000.

Анти-СПИН кампанията, провеждана на тази дата, има за задача да информира обществото за мащабите на пандемията, пътищата на заразяване и начините за превенция на това заболяване. Целта е ограничаване разпространението на ХИВ-инфекцията чрез повишаване знанията за болестта, ранно откриване на серопозитивните и достъп до безплатната антиретровирусна терапия.

По данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН” при МЗ от 1986 г. до момента в България са регистрирани общо 3467 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2020 г. у нас са открити нови 183 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-голям от новоинфектираните жени – 85% мъже и 15% жени. И през настоящата година близо 89 % от новите случаи са се инфектирали по сексуален път – 46% са мъже с хомосексуални контакти и близо 43% са лица с хетеросексуални контакти. Почти 9% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици. И тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 г. – 33%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 28 % и 40-49 г. – 25%. Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София град – 74 лица, във Варна – 25, Пловдив – 17, Русе – 7 лица. 5% от новите случаи през 2020 г. са чужди граждани.

България попада на кръстопътя на две епидемии от ХИВ/СПИН – тази от Западна и Централна Европа, където вирусът се предаване главно чрез сексуални контакти между мъже и епидемията от Източна Европа и Централна Азия, където заразяването с ХИВ е основно чрез инжекционна употреба на наркотици.

Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население за България е 3,7, a средният показател за страните от ЕС през 2019 г. е 5,4, т.е. страната ни е с по-ниско разпространение на ХИВ в сравнение със средното за страните от ЕС.

МЗ осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни лекарства за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, което се провежда в 5 сектора, разкрити към инфекциозните клиники съотв. в София, Пловдив, Варна, Плевен и Ст.Загора. Към 31 октомври 2020 г. общо 1 809 лица с ХИВ се проследяват в петте сектора, а 1 769 (98%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

Целта на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в България 2017-2020 г. е до края на периода поне 90% от лицата, инфектирани с ХИВ, да знаят своя статус; включване на антиретровирусно лечение на 90% от хората, живеещи с ХИВ, които знаят своя статус, елиминиране на предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено. Над 207 035 лица са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на 2020 г. Със заповед на министъра на здравеопазването е сформирана работна група, която да разработи новата Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ за периода 2021-2025 г.

Бихме искали да припомним, че:

  • Лабораториите по Микробиология, Имунология и Вирусология на УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив участват в първия скриниращ етап на диагностиката на ХИВ; в имунологичното проследяване на болните на терапия, както и в диагностициране на инфекциозните усложнения на заболяването.
  • Катедрата по Микробиология и Имунология извършва обучение по проблемите на ХИВ и СПИН както на студенти-магистри и бакалаври, така и на специализанти и докторанти.

По данни от Инфекциозна клиника при УМБАЛ „Св. Георги“ в Сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН през 2019 г. са регистрирани за терапия и проследяване 252 души от региона. Около 80-85% от тях са от ромската общност, а около 70% – употребяващи инжекционно наркотици – основен път на заразяване с ХИВ в региона. Месечното дву- или трикомпонентното лечение на 1 пациент струва между 900 и 2000 лв. Близо 90% от ХИВ-позитивните са коинфектирани с вируса на хепатит С, а около 60% – с туберкулоза, което налага включване на допълнителни медикаменти. Комплексното лечение удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и качеството на живот.

На 1 декември нека отново си напомним, че медицинската общност е призвана да участва активно и отговорно в информираността, диагностиката, лечението и ограничаване на разпространението на инфекцията, както и да бъде съпричастна към проблемите на хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

1.12.2020 г.

Проф. д-р Мариана Мурджева ,дм, мзм
Доц. д-р Мария Атанасова, дм
Катедра Микробиология и Имунология
Медицински Университет-Пловдив;
Лаборатории по Микробиология, Имунология и Вирусология, при УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив