10-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми Ръководители на Катедра, секции и звена,

Уведомяваме Ви, че 10-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци ще се проведе на 13 – 15 септември 2019 г. в Конгресен център на Международен панаир – Пловдив. Основна тема на събитието ще бъдат новостите и актуалните тенденции в диагностиката, лечението и проследяването на редките болести, развитието на европейските референтни мрежи и достъпа до иновации в областта на редките болести. Срок за подаване на резюмета – 31 юли 2019 г. Късна регистрация – 15 август 2019 г. За повече информация посетете http://conf2019.raredis.org

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност