100 години от смъртта на William Osler

William Osler безспорно се приема за един от най-великите и изключителни лекари и учители в медицината на всички времена.Toй е невероятно интересна и колоритна личност – библиофил, учител, историк, автор и с чувство за хумор. С харизмата си вдъхновява много студенти медици.

Роден през 1849-та година, Osler е канадски лекар и е един от четиримата професори, основали известната болница „Johns Hopkins Hospital“ Baltimore, Maryland. Като професор по медицина на 3 континента той оказва изключително въздействие на медицинското образование.

Най-голямото му влияние върху медицинската практика е извеждане на студентите от лекционните зали до леглото на пациента. Той настоява те да се обучават като непосредствено контактуват с пациентите и разговарят с тях.

Osler често е описван като Отец на съвременната медицина и един от “най-великите диагностици, боравещи само със стетоскоп”. Медикът създава първата по рода си програма за следдипломна квалификация. Osler е отличен автор и най-известната му работа “Principles and practice of internal medicine” се превръща в ключов текст както за студентите, така и за клиницистите. Той продължава да бъде публикуван в много издания до 2001 г. и е преведен на много езици.

На 29.12.1919 William Osler умира от пневмония в Оксфорд, където прекарва последните 10 най-плодотворни години от живота си.
Ето и някои от неговите цитати

„Този, който изучава медицина без книги, плава в бурно море, но този, който изучава медицина без пациенти, изобщо не да не отива в морето“

„Слушай пациента си – той ти казва диагнозата“

„В науката заслугата остава за този, които убеди света, а не този, когото го е споходила идеята“

„Добрият лекар лекува болестта, великият лекар лекува пациента, страдащ от болестта“.