11 международен медицински конгрес на ЮЕМФ

https://seemfcongress.com/bg/