120-годишен юбилей честват нашите партньори и приятели от Първи Санктпетербургски държавен медицински университет „И. П. Павлов”, Русия

Цялата програма на научната конференция ТУК

С уважение,
проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД