15-ти международен конгрес по имунология

 Уважаеми колеги, представяме на вниманието Ви информация за 15-я международен конгрес по имунология http://www.ici2013.org/home/ Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. ректор международно сътрудничество и проектна дейност