10-ти юбилеен конгрес на денталното лазерно общество

17-ти международен конгрес на ISLD  в Медицински университет – Пловдив   6 - 8 юни 2019 г.