Обява 17 семинар Paving Youths’ Way_Page_1

17-то издание от  серията младежки семинари Paving Youths’ Way  на тема:  „Моето бъдеще: работа и кариера“