171 години от рождението на великия българин, който всеки от нас носи в сърцето си.