172 кандидати на първия онлайн изпит за чуждестранни граждани

172 кандидат-студенти се явиха днес на първия онлайн изпит по биология и химия за чуждестранни граждани в МУ-Пловдив. Той се проведе в две части – преди обед и следобед, като подалите документи за допускане бяха разпределени в 4 групи.

Най-голям брой са кандидатите от Великобритания – 85, следвани от Италия – 35, 19 са от Гърция. Сред желаещите да станат студенти на МУ-Пловдив са и младежи от Ирландия, Германия, Кипър, Турция, Нидерландия, Норвегия.

Балът за участие в класирането се формира от осреднена стойност на оценките по биология и химия от дипломата за средно образование, преизчислени по шестобалната система, и оценките от входящите тестове по биология и химия, умножени по три. Максималният бал е 42, а минималният – 24.