18Kongres-Klinichna-mikrobiologia-i-infekcii-na-BAM1

18-и Национален конгрес по Клинична микробиология и инфекции