18 Ноември – Европейски ден за разумна употреба на антибиотицитеНа 18-ти ноември световната общественост отбелязва юбилейния 10-ти Европейския ден за разумна употреба на антибиотиците – European Antibiotic Awareness Day (EAAD), една инициатива на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) от 2008 г. Тази кампания се провежда и под егидата на СЗО с участието и на САЩ и на редица неевропейски страни по целия свят. През 2017 г. Европейският ден на антибиотиците отново ще бъде кулминацията на Световната седмица за разумна употреба на антибиотиците (13-19 ноември).

Откритието и въвеждането на антибиотиците в началото на 20-ти век доведоха до съществено намаляване на броя на смъртните случаи, причинени от широко разпространени в миналото и често смъртоносни инфекции. Едновременно с това обаче, неразумното и често неправилно използване на антимикробни средства в хуманната и ветеринарната медицина, доведе до появата и разпространението на резистентни микроорганизми, както и до липсата на ефект от лечението и повишаване риска от смъртен изход.

Всяка година кампанията European Antibiotic Awareness Day е насочена към определена таргетна група – пациенти и широка общественост, общопрактикуващи лекари, медицински специалисти, медии или политици и т.н. През тази година акцентът е поставен върху проблема с нарастващата множествена или комбинирана резистентност (полирезистентност) сред бактериите. В рамките на Световната седмица за разумна употреба на антибиотиците (13-19 ноември) ще се обърне особено внимание върху критичната роля на медиците за редуциране на антибиотичната резистентност в здравните заведения чрез превенция и контрол на инфекциите, асоциирани с медицинското обслужване, наричани до неотдавна вътреболнични инфекции (ВБИ). Тези инфекции почти винаги се причиняват от полирезистентни микроорганизми. Според доклада на ECDC през 2016 г. множествената резистентност към няколко антибиотични групи продължава да нараства сред Escherichia coli и Acinetobacter. При Escherichia coli тенденцията за нарастване на комбинираната резистентност към флуорхинолони, трето-генерационни цефалоспорини и аминогликозиди се забелязва в страните от целия Европейски съюз още от 2013 г. Още по-обезпокояващ е фактът, че през последните няколко години щамовете Acinetobacter, резистентни на флуорхинолони, аминогликозиди и дори на карбапенеми, се изолират във все по-голям дял в Прибалтийските републики и страните от Южна и Югоизточна Европа, вкл. и България. Тази тенденция е много обезпокоителна, защото терапевтичните възможности при пациенти, инфектирани с такива полирезистентни бактерии, са изключително ограничени.

Във връзка с 10-тия Европейския ден за разумна употреба на антибиотиците, Европейският комисар за здравеопазването и безопасността на храните Витенис Андриукайтис подчертава: „…с нарастващата резистентност, дори към антибиотиците от посленда линия, ние се изправяме пред плашещо бъдеще, в което рутинната хирургия, ражданията, пневмониите и дори кожните инфекции отново ще станат животозастрашаващи“ и добавя, че това е ключов компонент от приетия през юни 2017 г. Нов общ план на действие в Европейското здравеопазване, насочен срещу нарастващата лекарствена резистентност сред микроорганизмите.

За да има успех в борбата с антибиотична резистентност сред бактериите и подобряване на настоящите тенденции в световното здравеопазване е необходимо активното участие на всички страни от Европейския съюз в тази и подобни кампании.

Повече за кампанията на ECDC: European Antibiotic Awareness Day (EAAD) можете да намерите на: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en

Запис от старта на кампанията за 2017 в Брюксел под надслов „Keeping antibiotics working“ можете да видите тук:
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/european-antibiotic-awareness-day-2017
Материалите на СЗО, свързани със Световната седмица за разумна употреба на антибиотиците (13-19 ноември), са достъпни на адрес:
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/11/world-antibiotic-awareness-week-2017

Катедрата по микробиология и имунология при МУ – Пловдив, и Микробиологичната лаборатория при УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, инициират информационна кампания, свързана с Европейския ден на антибиотиците. И тази година ние изпращаме тези информационни бюлетини до всички клиники на болницата, информираме студентите на лекции и упражнения за необходимостта от правилно използване на антибиотиците като част от кампанията за 10-тия Европейски ден за разумна употреба на антибиотиците – European Antibiotic Awareness Day.

За нас е чест да споделим съпричастността си към разумната употреба на антибиотици на този ден заедно с нашите колеги!

Проф. д-р Мариана Мурджева и колективи на
Катедра „Микробиология и Имунология“, МУ-Пловдив и
на Лабораториите по микробиология,
клинична имунология и вирусология
при УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив