18 ноември – Европейски ден на антибиотиците

 18 ноември – Европейски ден на антибиотиците

Уважаеми колеги,

Информирам Ви, че на  18 ноември Европа отбелязва Европейския ден на антибиотиците. Целта е да се запознае обществото с ползите и вредите от използването на антибиотици и тяхното правилно прилагане. Антибиотиците – постиженията на 20 век, доведоха до съществено намаляване на броя на смъртните случаи, причинени от широко разпространени в миналото и често смъртоносни инфекциозни агенти. Едновременно с това обаче, неподходящото използване на антимикробни средства в хуманната и ветеринарната медицина, доведе до появата и разпространението на резистентни микроби, както и до липса на ефект от лечението и повишаване на риска от смъртен изход.

Въпреки наличното разнообразие на редица антибиотици, бързата поява и скоростното разпространение на резистентността на бактериите не могат да се компенсират от разработването на нови поколения антимикробни средства – основа на конкурентната надпревара между фармацевтичните фирми. Тенденцията към откриване на нови антибиотични молекули прогресивно намалява през последните десетилетия. 

Кои са основните заплахи от увеличаването на   бактериалната резистентност към антимикробни средства?

– резистентните бактерии оцеляват в присъствието на антибиотика и дори се размножават, което води до по-продължително заболяване или дори до летален изход;

– инфекциите, предизвикани от резистентни бактерии, изискват по-продължително лечение, както и алтернативни и по-скъпи антибиотици, които могат да предизвикат по-тежки нежелани реакции;

– продължителното антибиотично лечение увеличава икономическите разходи, свързани с удължения болничен престой;

– страданието на пациентите, инфектирани с мултирезистентни бактерии води до нарастващо недоверие на хората към болниците и към класическата медицина въобще.

На този ден – 18 ноември,  посланията на Катедрата по Микробиология при МУ-Пловдив и Отделението по Микробиология при УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив са свързани с разумното използване на антибиотиците:

–       антибиотиците действат само срещу бактериални инфекции и следва да се прилагат в такива случаи;

–       определен антибиотик действа само срещу един или група бактерии;

–       микробиологичното изследване дава нужната информация дали е необходимо антибиотично лечение и какво точно да бъде то; 

–       използването на антибиотици трябва да става само след лекарско решение. 

 проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм

Катедра Микробиология и Имунология,

МУ-Пловдив

Отделение по Микробиология,

Вирусология и Клинична Имунология,

УМБАЛ „Св Георги”-Пловдив