2-ра Международна виртуална конференция, посветена на хуманитарните и социалните науки

2-ра Международна виртуална конференция, посветена на хуманитарните и социалните науки

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че от 17 до 21 ноември 2014 г. ще се проведе 2-ра Международна виртуална конференция, посветена на хуманитарните и социалните науки, организирана от Трнавски Университет (Словакия), Университет Св. Климент Македония (FYROM) и THOMSONLtD (Словакия), Факултет по Мениджмънт на туризма и търговия – Тимишоара, Християнски Университет „Димитрие Кантемир“ (Румъния).

Конференцията е насочена към студенти, изследователи, учени и инженери за споделяне на знания и идеи в областта на медицината, здравето, неврологията, фармацията, психологията, социологията и педагогиката, лингвистиката, социалните науки, образованието, научното образование, дистанционното обучение и др.

Официалният език на Конференцията е английският език. Селектирани доклади ще бъдат публикувани и в международни издания.

Конференцията ще се проведе онлайн на следния адрес: http://www.hassacc.com/

Крайният срок за регистрация и подаване на проектодокладите е 6 октомври 2014 г.

Крайният срок за одобрение на авторите на доклади е 3 ноември 2014 г.

За по-подробна информация вижте ТУК .

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД