20 години успешно изпълнявана мисия


На 12 октомври Катедрата по Пародонтология и заболявания на оралната лигавица при Факултета по дентална медицина при МУ-Пловдив чества 20 години от основаването си. Като признание за изградения вече авторитет на Катедрата, празникът беше споделен от много гости от страната и чужбина, както и от академичната общност на МУ-Пловдив.

Юбилеят беше отбелязан онлайн с тържествена част и международна конференция „Пародонтология&Приятели“ с български и чуждестранни лектори. Конференцията е акредитирана за квалификационната програма по ПМОЛДМ на БЗС и е своеобразен трансфер на знания, още една стъпка в професионалното развитие на всички участници.

Проф. Мариана Мурджева, Ректор на Медицински университет – Пловдив, поздрави целия колектив на Катедрата, начело с нейния ръководител доц. Георги Томов, както и предишните ръководители, участници в този празник. Тя благодари на всички, които дават не само професионални знания и умения, но и с личния си пример възпитават ценности и така оставят след себе си следа.

Проф. Мурджева връчи почетен плакет на Катедрата по Пародонтология и ЗОЛ за постигнатите успехи и за утвърждаване престижа на Медицински университет – Пловдив.

Доц. Веселина Кондева, Декан на Факултета по дентална медицина, изрази своята признателност към всички, съграждали 20 години Катедрата и допринесли за нейното достойно развитие. Поздрави за юбилея поднесе и Студентски съвет към МУ-Пловдив. Катедрата получи поздравителни адреси от много институции, общественици, професионалисти и приятели.

Последвалата международна конференция включваше 8 пленарни лекции и 15 научни съобщения и клинични случаи на водещи специалисти от България, Русия, САЩ и Тайван, които потопиха участниците в света на пародонтологията на 21 век!

20-годишнината на Катедрата по Пародонтология и заболявания на оралната лигавица се превърна в тържество на духа, на вярата в доброто и на успехите!